Samenwerking

ODC De Trapeze heeft een nauwe samenwerking met ODC De Trampoline.  

De Trampoline biedt gelijke zorg en dagbesteding als De Trapeze en valt ook onder Stichting Philadelphia Zorg. Het verschil met De Trapeze is dat De Trampoline bestemd is voor kinderen vanaf 5 a 6 jaar oud. Deze locatie sluit dus qua leeftijd mooi aan op De Trapeze.

Mocht deze dagbesteding goed aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind, dan kunnen we zorgen voor een warme overdracht en mooie doorstroom naar de Trampoline.

Neem gerust een kijkje op hun site!