Samen stappen zetten

De invulling en intensiteit van de gezinsondersteuning wordt bepaald in nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers. Samen werken we aan het zetten van stappen in de ontwikkeling van het kind en komen zowel het kind als de omgeving in hun kracht te staan.