Werkwijze

VIB

“Positieve interactie geeft plezier en juist dat maak ontwikkeling mogelijk ” Wat is VIB? Binnen Video Interactie Begeleiding (VIB) wordt er aan de hand van beelden, op een positieve wijze gekeken naar de basiscommunicatie van de medewerker in relatie tot het kind. Bij de Trapeze wordt VIB vanaf de start ingezet om samen te ontdekken […]

Lees meer

Huisbezoeken

Als een kind start bij de Trapeze starten we met een beeldvorming traject. Om vanuit vertrouwen met ouders samen te kunnen werken, komen de directe begeleiders van het kind een aantal keer op huisbezoek. Tijdens de huisbezoeken staan kennismaken en beeldvorming centraal. We kijken samen naar het netwerk van ouders, de talenten van het kind […]

Lees meer

Triple C

Triple-C is een visie en een methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een (verstandelijke) beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen. Cliënten ervaren het […]

Lees meer

Floorplay

De naam zegt het al: ‘op de grond spelen’, maar dan op een speciale manier. Bij het toepassen van FloorPlay gaat de begeleider mee in de interesses van het kind en kom je meer en meer met het kind in contact. Dit wordt tijdens FloorPlay ‘volgen’ of ‘volg de lijn van het kind’ genoemd. Het […]

Lees meer

Kleine stapjes

Kleine Stapjes kan worden gebruikt om van een individueel kind te bepalen wat het al kan en wat het nog niet kan. Het programma heeft de ‘gewone’ ontwikkeling tot de ontwikkelingsleeftijd van zo’n vijf jaar op een aantal gebieden in kleine stapjes verdeeld. Op het moment dat je weet dat het kind een bepaalde vaardigheid […]

Lees meer