VIB

“Positieve interactie geeft plezier en juist dat maak ontwikkeling mogelijk ”

Wat is VIB?

Binnen Video Interactie Begeleiding (VIB) wordt er aan de hand van beelden, op een positieve wijze gekeken naar de basiscommunicatie van de medewerker in relatie tot het kind. Bij de Trapeze wordt VIB vanaf de start ingezet om samen te ontdekken wie het kind is, wat het kan en wat het nodig heeft in de begeleiding.

Wat zijn de uitgangspunten van VIB?

  • VIB gaat uit van de initiatieven die het kind laat zien.
  • Positieve interactie tussen medewerker en kind bevordert de ontwikkeling.
  • Door aan te sluiten bij behoeften en initiatieven van de cliënt ontwikkelt zowel de professional als ook het kind.
  • VIB is gericht op de interactie in het algemeen.

Wat levert VIB op?

Door VIB leert de medewerker de initiatieven van het kind te herkennen en om deze te ontvangen en te bevestigen in het dagelijks contact. Het helpt om de begeleiding af te stemmen op het tempo en het (lichaams-) taalgebruik gebruik van het kind. Daarnaast creëert het een gezamenlijk beeld over wie het kind is en wat het nodig heeft.

Meer weten?

Klik hier