Huisbezoeken

Als een kind start bij de Trapeze starten we met een beeldvorming traject. Om vanuit vertrouwen met ouders samen te kunnen werken, komen de directe begeleiders van het kind een aantal keer op huisbezoek.

Tijdens de huisbezoeken staan kennismaken en beeldvorming centraal. We kijken samen naar het netwerk van ouders, de talenten van het kind en welke vragen er nog spelen binnen het gezin. Door vanaf het begin samen te werken worden ouders in hun kracht gezet als deskundige over hun kind. We werken aan onderling vertrouwen en een gezamenlijk beeld van het kind.