Kleine stapjes

Kleine Stapjes kan worden gebruikt om van een individueel kind te bepalen wat het al kan en wat het nog niet kan. Het programma heeft de ‘gewone’ ontwikkeling tot de ontwikkelingsleeftijd van zo’n vijf jaar op een aantal gebieden in kleine stapjes verdeeld.

Op het moment dat je weet dat het kind een bepaalde vaardigheid al enigszins beheerst, kun je in het programma lezen hoe je het kind kunt helpen die vaardigheid in allerlei verschillende situaties toe te passen en uit te breiden.

Dat gaat dan vaak om alledaagse situaties die je ook tegenkomt in het gewone gezinsleven, regulier en speciale kinderopvang, speelzaal en kleuterklas. Als het kind een bepaalde vaardigheid nog niet beheerst, dan kun je lezen hoe je deze aan het kind gericht kunt aanleren.