Welkom bij De Trapeze

Samen werken wij op een creatieve manier aan vertrouwen en autonomie, zodat de kinderen worden gestimuleerd spelenderwijs te groeien!

Dit is de visie van ODC De Trapeze van Stichting Philadelphia Zorg. We ontdekken samen met ouders en verzorgers wie het kind is, wat het kan en waar het blij van wordt. Vanuit plezier en contact wordt ontwikkeling gestimuleerd.

De Trapeze richt zich op jonge kinderen van 2-6 jaar met een achterstand in de ontwikkeling. Samen brengen we de mogelijkheden, wensen en behoeften in kaart. Het doel is om ieder ontwikkelgebied optimaal te stimuleren. Onze locatie biedt letterlijk en figuurlijk de ruimte om te ontdekken, te groeien en om plezier te maken.

Omdat onze groepen klein zijn, heeft ons team van ervaren begeleiders zicht op en aandacht voor ieder kind. Er is tijd om aan te sluiten, nieuwsgierigheid op te wekken en de kinderen te stimuleren.

Contact

ODC De Trapeze
Maarsenhof 87
1106 NP Amsterdam
T: 06 15 65 34 13
E: detrapeze@philadelphia.nl

Onze werkwijze

VIB

“Positieve interactie geeft plezier en juist dat maak ontwikkeling mogelijk ” Wat is VIB? Binnen Video Interactie Begeleiding (VIB) wordt er aan de hand van beelden, op een positieve wijze gekeken naar de basiscommunicatie van de medewerker in relatie tot het kind. Bij de Trapeze wordt VIB vanaf de start ingezet om samen te ontdekken […]

Lees meer

Huisbezoeken

Als een kind start bij de Trapeze starten we met een beeldvorming traject. Om vanuit vertrouwen met ouders samen te kunnen werken, komen de directe begeleiders van het kind een aantal keer op huisbezoek. Tijdens de huisbezoeken staan kennismaken en beeldvorming centraal. We kijken samen naar het netwerk van ouders, de talenten van het kind […]

Lees meer

Triple C

Triple-C is een visie en een methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een (verstandelijke) beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen. Cliënten ervaren het […]

Lees meer

Floorplay

De naam zegt het al: ‘op de grond spelen’, maar dan op een speciale manier. Bij het toepassen van FloorPlay gaat de begeleider mee in de interesses van het kind en kom je meer en meer met het kind in contact. Dit wordt tijdens FloorPlay ‘volgen’ of ‘volg de lijn van het kind’ genoemd. Het […]

Lees meer

Kleine stapjes

Kleine Stapjes kan worden gebruikt om van een individueel kind te bepalen wat het al kan en wat het nog niet kan. Het programma heeft de ‘gewone’ ontwikkeling tot de ontwikkelingsleeftijd van zo’n vijf jaar op een aantal gebieden in kleine stapjes verdeeld. Op het moment dat je weet dat het kind een bepaalde vaardigheid […]

Lees meer